W sprawie:
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XXXV/264/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia ima zastosowanie do ustalenia stawki dotacji od dnia 1 lipca 2013r.