W sprawie:
zmiany budżetu na 2013r.

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XXXV/265/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.