W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
XXXVI/268/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.