W sprawie:
uchwały budżetowej na 2014r.

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
XXXVI/269/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego