W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXVII/274/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 01 stycznia 2014r.