W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXVII/275/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia