W sprawie:
podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i na osobę w rodzinie uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXVIII/277/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego