W sprawie:
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i w postaci produktów żywnościowych

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXVIII/279/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego