W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXVIII/288/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
obowiazuje od dnia podjecia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego