W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXIX/298/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego