W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

Data uchwały:
2014-05-28

Numer uchwały:
XLI/305/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia