W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2014r.

Data uchwały:
2014-06-25

Numer uchwały:
XLII/310/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.