W sprawie:
zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Zimin

Data uchwały:
2014-09-03

Numer uchwały:
XLIII/317/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia