W sprawie:
ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Tulce


Data uchwały:
2014-09-30

Numer uchwały:
XLIV/320/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia