W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2014-10-29

Numer uchwały:
XLV/332/2014

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków od 1 stycznia 2015r.