PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ

NA I PÓŁROCZE 2015r.

                                                                                                                                

TERMIN POSIEDZENIA

TEMAT POSIEDZENIA

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

STYCZEŃ

1.     Informacja n/t  funduszy unijnych  na  2014-2020

2.      Projekt budżetu na 2015r.

 

K.Sznajder-Występska

 

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

LUTY

Działalność Zakładu Komunalnego w 2014r., plany na 2015r.

Dyrektor  Zakładu Komunalnego

MARZEC

Działalność GOKiS w 2014r. i plany na 2015r.

Dyrektor GOKiS

KWIECIEŃ

Działalność OPS w 2014r.,plany na 2015r.

Kierownik OPS

MAJ

Wykonanie budżetu gminy za 2014r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

CZERWIEC

1.     Działalność stowarzyszeń na terenie Gminy Kleszczewo.

2.     Plan pracy na II półrocze 2015r.

Przedstawiciele stowarzyszeń

 

   Przewodnicząca Komisji

Regina Batycka