Zarządzenie Nr 52/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 grudnia 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  oraz Zarządzeniem Nr 23/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 25/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 28/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia  2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,    Uchwałą Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 32/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 września 2014r. .  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr  XLIV/322/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Uchwałą Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r. oraz Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  17 grudnia 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.  wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - w pkt. 1 zmniejsza się wydatki  bieżące o 6.553,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 6.553,00 zł zgodnie  z  załącznikiem  Nr 1a  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 przesuwa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej

 

2. W § 12  przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz