W sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tulce, gmina Kleszczewo

Data uchwały:
2015-01-28

Numer uchwały:
III/21/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia