W sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nagradowice, gmina Kleszczewo

Data uchwały:
2015-03-04

Numer uchwały:
IV/23/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia