W sprawie:
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Data uchwały:
2015-03-25

Numer uchwały:
V/29/2015

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia