TERMIN POSIEDZENIA

TEMAT POSIEDZENIA

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

sierpień

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.

Inwestycje na terenie gminy.

 

wrzesień

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r.

 

październik

Gospodarka odpadami.

 

listopad

Turystyka i promocja.

Fundusz sołecki na 2016r.

 

grudzień

Ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt budżetu na 2016r.