W sprawie:
uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2015-09-02

Numer uchwały:
IX/53/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego