W sprawie:
przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gowarzewie i Krzyżownikach.

Data uchwały:
2015-09-02

Numer uchwały:
IX/58/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia