INFORMACJA

o składzie   Obwodowej Komisji  ds. Referendum

 Nr 1 w Kleszczewie

w referendum ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

 

 

Przewodnicząca Komisji :                  Aleksandra  Ciecierska

Zastępca Przewodniczącego:              Maria Karolczak

Członkowie Komisji :                          Karolina  Hoffmann

Maria Anna Mąderek

                                                           Małgorzata Ruszała    

 

 

INFORMACJA

o składzie   Obwodowej Komisji  ds. Referendum

 Nr 2 w Gowarzewie

w  referendum ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

 

 

Przewodnicząca Komisji :                  Agnieszka Stefaniak

Zastępca Przewodniczącego:              Konrad Witkowski

Członkowie komisji:                           Ewa Maria Iczakowska

                                                           Janusz Przepióra

                                                           Iwona Elżbieta Szekiełda

                                                           Dorota Wasiak

 

 

INFORMACJA

o składzie   Obwodowej Komisji  ds. Referendum

Nr 3 w Tulcach

w referendum ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji :                  Halina Teresa Jeger    

Zastępca Przewodniczącego:              Paulina Łuczak

Członkowie Komisji:                           Katarzyna Glabas

                                                           Monika Nowicka

                                                           Paulina Pilipczuk

                                                           Weronika Anna Szekiełda