W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej

Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
X/60/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego