W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016r.


Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XII/75/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia