W sprawie:
określenia wzorów formularzy podatkowych

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XII/72/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 stycznia 2016r.