W sprawie:
poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XII/74/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.