ZARZĄDZENIE  Nr 1/2016

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  04 stycznia  2016 r.

 

 

w sprawie   :   w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego  oraz  Prezesa  ZG OSP.

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla kierowców jednostek OSP   w wysokości :

1)  Kleszczewo –Roman  Baranowski                                                     489 zł

2)  Gowarzewo – Paweł  Grzeszczak                                                      221 zł  

3) Gowarzewo – Adam  Płóciennik                                                         221 zł

4)  Krzyżowniki – Piotr  Stachowski                                                        253 zł

5 ) Komorniki – Marcin Batycki                                                              253 zł

 

§ 2

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób pełniących  następujące funkcje   w wysokości :

1) Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                              296 zł

3) Komendant  Gminny OSP  – R. Baranowski                                         296 zł

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.