<>

Najstarsi mieszkańcy.

 

Najstarsza mieszkanka gminy Kleszczewo urodziła się 14 listopada 1920  roku.

Najstarszy mieszkaniec gminy urodził się 27 sierpnia 1921 roku.

Wśród seniorów przeważają kobiety.

 

Wg stanu ludności na 31.12.2018 r.

Opr. K. Rybicka