W sprawie:
wskazania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Data uchwały:
2016-02-24

Numer uchwały:
XV/115/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia