W sprawie:
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Data uchwały:
2016-01-27

Numer uchwały:
XIV/95/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp.