W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce.

Data uchwały:
2016-01-27

Numer uchwały:
XIV/94/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego