W sprawie:
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo"

Data uchwały:
2016-03-22

Numer uchwały:
XVI/116/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia