W sprawie:
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Kleszczewie.Data uchwały:
2016-03-22

Numer uchwały:
XVI/117/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia