W sprawie:
w sprawie : zmiany Statutu Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XVIII/137/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego