W sprawie:
przekazania sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego

Data uchwały:
2016-09-28

Numer uchwały:
XX/147/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia