W sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2021

Data uchwały:
2016-11-30

Numer uchwały:
XXII/153/2016

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia