W sprawie:
zmiany Uchwały nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Data uchwały:
2016-11-30

Numer uchwały:
XXII/157/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty