PLAN PRACY KOMISJI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ

NA I PÓŁROCZE 2017R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

 

STYCZEŃ

 

1.     Działalność GOKIS w 2016r. i plany na 2017r..

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

LUTY

 

1.     Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

MARZEC

 

1.     Działalność Zakładu Komunalnego w 2016r. i plany na 2017r.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

KWIECIEŃ

 

1.     Finanse Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

MAJ

 

1.     Wykonanie budżetu za 2016r.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

CZERWIEC

 

1.     Dotacje unijne.

2.     Działalność Stowarzyszeń.

3.     Sprawy bieżące.