PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA I PÓŁROCZE 2017R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

 

STYCZEŃ

 

 

1.Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

2. Sprawy bieżące.

 

 

 

LUTY

 

 

1.     Działalność Izb Rolniczych.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

MARZEC

 

 

1.     Działalność Spółki Wodnej.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

1.     Działalność ARiMR.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

MAJ

 

 

1.     Wykonanie budżetu za 2016r.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

 

CZERWIEC

 

 

1.     Działalność Stowarzyszenia BENEK

2.     Plany pracy na II półrocze 2016r.

3.     Sprawy bieżące.