Zarządzenie Nr 53/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.)  oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. ., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada  2016r.w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 grudnia 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXIII/167 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.  wprowadza się zmiany polegające przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.   Po stronie wydatków:

1)    W§ 2 ust. 1 i 2

           Przesuwa się wydatki między paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zmniejsza się wydatki  bieżące 24.417,00 zł

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 24.417,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje treść załącznika Nr  2a do uchwały budżetowej,

 

2) W§ 2 ust. 2 pkt. 1 przesuwa się między paragrafami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2.   W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego Zarządzenia,który to załącznik zastępuje treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

 do Zarządzenia Nr 53/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2016r.

 

 

W celu płynnego realizowania  budżetu przesunięto wydatki w ramach działów.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz