W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVI/181/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2017r.