Kleszczewo, dnia 21 kwietnia 2017r.

                                                                                                  

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

o zakończeniu postępowania w sprawie podzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym -aktywizacja społeczna seniorów z terenu Gminy Kleszczewo w 2017r.

 

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie dokonanej analizy dotacja została przyznana:

                       

                                   STOWARZYSZENIU ,,POMAGAM’

                                   ul. Poznańska 5

                                   63-005 Kleszczewo

                                   w wysokości:    4.200,00 zł

 

Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

Termin realizacji zadania: 01.05.2017r.- 30.09.2017r.

 

 

Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                            Bogdan Kemnitz