W sprawie:
wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny sp. z o.o. w siedzibą w Kleszczewie

Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXXII/225/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia