W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXXII/230/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego