W sprawie:
zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXXII/232/2017

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia