PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA II PÓŁROCZE 2017R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

 

SIERPIEŃ

 

 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 – komisja objazdowa.

 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

Oczyszczalnie ścieków – komisja wyjazdowa.

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

Sprawy związane z wycinką drzew.

 

 

 

LISTOPAD

 

 

Podatki i opłaty lokalne.

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

Projekt budżetu na 2018r.