W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2017-09-05

Numer uchwały:
XXXIII/240/2017

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia