W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.


Data uchwały:
2017-09-05

Numer uchwały:
XXXIII/244/2017

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego